————- Vinden: ————-

Talent vinden is misschien wel het makkelijkste onderdeel van de drie benoemde onderwerpen. Dat talent niet op de hoek van de straat gevonden kan worden is iets wat niet klopt. Dat bedrijven zoeken in de verkeerde richting is zeker waar. Het kost echter tijd om erachter te komen naar wie een klant op zoek is. HP²Consulting begint met het opstellen van een profielomschrijving / het bepalen van de personas.

Kijkende naar de verschillende marktsegmenten wordt er steeds meer academische kennis gevraagd van frisse nieuwe talenten. HP²Consulting focust zich op vinden van de vakmensen van de toekomst.

Als niet duidelijk is waarnaar gezocht moet worden, zal een opdrachtgever alleen per ongeluk uitkomen bij een talent dat aan de verwachtingen voldoet. HP²Consulting kiest ervoor om met partners te werken die bewezen hebben dat ze kwaliteit kunnen leveren om samen de zoektocht te starten naar het nieuwe Talent.

 

————- Binden: ————-

Het binden van medewerkers is een belangrijk onderdeel maar dient niet verward te worden met Boeien van medewerkers. Binden heeft te maken met het aangaan van een contractuele verbintenis in de vorm van een arbeidsrelatie.

Risico vs. Zekerheid

HP²Consulting richt zich op het doorontwikkelen van (jong) talent en doet dit in combinatie met “eindklanten”. Er geldt een streng inhoudelijk selectietraject waardoor slecht een beperkte groep in aanmerking komt voor een contract. Daarnaast vangt HP²C het Risico vs. Zekerheid af door de professional centraal te stellen en commitment af te geven bij haar eindklanten. Dit zorgt ervoor dat er een bovengemiddeld salaris betaald kan worden onder voorwaarden dat het individu het maximale uit zijn of haar carrière wilt halen.

 

————- Boeien: ————-

 

4 jaarlijkse leercyclus

Groeicurve van een professional is om de vier jaar.

Dit betekent dat iemand door vier stadia moet om zichzelf het predicaat Happy People Happy Profit te mogen geven. De fases die daarin aan de orde komen zijn: Wat vind ik interessant (Stap 1), waaraan is behoefte in de markt op jouw vakgebied (Stap 2), hoe word ik daarin beter dan de gemiddelde professional (Stap 3) zodat ik hierin ook mijn toegevoegde waarden kan leveren in de markt (Stap 4).