Privacyverklaring EetWijzer applicatie

Mei 2022
Welkom op de privacyverklaring van de applicatie ‘Eetwijzer’. Deze privacyverklaring is
van toepassing op de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van
persoonsgegevens door de app ‘EetWijzer’.
Met deze privacyverklaring geeft WUR aan welke persoonsgegevens verzameld worden
wanneer de applicatie ‘EetWijzer’ gebruikt wordt en waarom deze nodig zijn.


Wat is de applicatie ‘EetWijzer’?
De applicatie ‘EetWijzer’ is een applicatie voor mobiele telefoons, die verzorgd wordt door
Chippr voor WUR. Door middel van de applicatie ontvangen gebruikers berichten, kunnen
ze vragen beantwoorden en kunnen ze hun GPS locatie delen. Deze gegevens worden
door WUR gebruikt voor het onderzoek ‘Optimalisatie van effectiviteit door omgeving en
beweegpatronen’. In de applicatie komen alle privacy- en security-aspecten aan bod die
belangrijk zijn voor WUR. 


Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Bij het aanmelden voor deelname aan het onderzoek ‘EetWijzer’ verzamelt WUR uw
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn: voornaam, achternaam, emailadres,
geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, postcode, straat en huisnummer. Deze
persoonsgegevens hebben wij nodig om uw deelname aan het onderzoek ‘EetWijzer’
mogelijk te maken en om uw toegang te geven aan de applicatie. We zullen deze
gegevens ook gebruiken om met u te kunnen communiceren over de voortgang van de
deelname aan het ‘EetWijzer’ onderzoek. Alleen uw geboortedatum en geslacht worden
later gekoppeld aan de data die wij verzamelen middels de app. Deze worden gebruikt
voor het onderzoek en rapportage daarvan.


De app verwerkt de antwoorden die u geeft op de vragen die gesteld worden. De app
onthoudt ook uw GPS locaties; deze wordt elke vijf seconden opgeslagen. Een
uitzondering is uw huisadres: binnen een straal van 10 meter van uw huisadres wordt er
geen GPS data opgeslagen. De antwoorden op de vragen en GPS locatie worden
verzameld door Chippr. Chippr zal deze gegevens naar de WUR sturen, en uit haar
database verwijderen als het ontvangen wordt door de WUR.

Delen wij persoonsgegevens?
WUR zal uw emailadres, voornaam en achternaam niet met Chippr of andere partijen
delen.
Uw voornaam, achternaam, en emailadres zullen niet gekoppeld worden met de
gegevens die door de app verzameld worden. Uw voornaam, achternaam en emailadres
worden niet gebruikt voor het onderzoek of rapportage daarvan. Deze gegevens worden
bewaard in een beveiligde locatie van de WUR. We gaan deze gegevens
pseudonimiseren, dit betekend dat we een deelnamecode geven aan elke gebruiker van
de app. Alleen uw deelnamecode wordt gekoppeld aan de informatie die wij verzamelen
via de app en gedeeld met Chippr.
De GPS locaties worden verwerkt door Chippr en WUR. De GPS locaties worden gebruikt
om uw berichten te kunnen sturen op specifieke locaties waarvan wij denken dat we u
kunnen helpen met het maken van een gezondere keuze. Ze worden ook gebruikt voor
het onderzoek en de rapportage daarvan, maar worden niet gekoppeld aan uw
voornaam, achternaam of emailadres.
Een belangrijke uitzondering is het delen van persoonsgegevens voortkomend uit wet- en
regelgeving. In dat geval moet WUR gegevens delen met gezaghebbende instanties,
zoals bijvoorbeeld politie. Dit vindt altijd plaats onder toezicht van een privacy
functionaris.


Hoe lang we uw gegevens bewaren

Bewaren doet WUR niet langer dan nodig. Daarvoor hanteren we de bewaartermijnen,
zoals afgestemd tussen alle universiteiten. Voor deze applicatie betekent dat de
gegevens minimaal 10 jaar bewaard worden.


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens horen natuurlijk passende
beveiligingsmaatregelen. Daarom is deze applicatie beveiligd en eisen wij dat ook van
onze partners. Chippr houdt zich aan de IMMA, de Integrale Mobiliteitsmanagement
Architectuur. Op deze manier zijn persoonsgegevens beveiligd.
Uw persoonsgegevens worden op de beveiligde server van WUR opgeslagen.
De sleutel van de code om uw persoonsgegevens van de WUR server (voornaam,
achternaam, emailadres, geboortedatum, geslacht) te koppelen aan uw deelnamecode is
alleen bekend bij de betrokken onderzoekers en zal niet gedeeld worden met Chippr of
anderen.
In ons beveiligingsbeleid kunt u meer lezen over het type maatregelen en hoe we zorgen
voor een veilige website / applicatie.

Contact opnemen?
Mocht u een privacy vraag hebben over deze website/applicatie, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen via privacy@wur.nl. WUR ziet toe dat uw vraag zo snel en volledig
mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te
maken van uw rechten. Dit zijn:
 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 Het laten corrigeren van fouten;
 Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 Intrekken van toestemming;
 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Belangrijk is om uw vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat uw belang hierbij is en
te verduidelijken wie u bent. Zo kunnen we u gerichter en sneller van een antwoord
voorzien.
Mochten u en de WUR er niet uit komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt
indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de activiteiten op onze website wijzigen, kunnen wij ook onze privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies
zijn. Wij doen onze uiterste best om wijzigingen tijdig via verschillende kanalen aan te
kondigen.