De talenten vanuit HP2Project krijgen een dienstverband binnen HP2Consulting op het moment dat ze klaar zijn met studeren. De focus ligt vanaf dan meer op het begeleiden van Proof of Concept, Demo’s, MVP’s en kleine projecten die gedraaid worden binnen “projects”. Bij een succesvol testtraject binnen Projects zal Consulting de doorontwikkeling voor haar rekening nemen. Er is dan bewezen en / of vertrouwen dat het product werkt en de wens is er om het product een stap verder te brengen. De benodigde resources zullen door Consulting geleverd worden om een versnelling mogelijk te maken. Consulting biedt daarbij een vernieuwend kostenmodel waarbinnen risico in relatie tot kosten terug in balans wordt gebracht.

Mocht dit als muziek in de oren klinken, neem dan contact met ons op!